Rostfritt
Print Friendly, PDF & Email

Vid höga krav på hygien och renlighet

Våra rostfria transportörsystem är rena, robusta och inkluderar ett komplett sortiment av kedjor, balkar, styrskenor och stöd. Banbalken har dräneringsspår för att få vatten och smuts att rinna ut. Alla skruvar, muttrar, axlar och sprinten i kedjan är naturligtvis rostfria.

Systemet monteras enkelt ihop med rostfria skarvjärn och enkla handverktyg. Våra rostfria transportörer kan köras helt utan smörjsystem även vid höga hastigheter.

Exempel på kunder vi levererat rostfria system till är mejerier, bagerier, köttindustrin,
läkemedelsindustrin och glasstillverkare.

After all being iphone spy apps able to hold your camera still is important to help control the shot