Palett
Print Friendly, PDF & Email

Precision och komplexa lösningar vid robotapplikationer

PTE Conveyors palettsystem med dess komponenter är utformade för att ge pålitliga funktioner och kompakta layouter. Palettsystemet är idealiskt för hantering av medeltunga och tunga produkter. Standardlösningar för palettstop, styrskenor, palettövergångar, dropprännor och växlar möjliggör konkurrenskraftiga och modulära layouter.

Med beprövad highway och satellit koncept kan vi erbjuda fristående moduler för enkel integration av arbetsplatser och automatiserade robotceller. Alla paletter är förberedda för RFID-taggar, vilket möjliggör avancerade automationsnivåer och enkel integration av styrsystemen.

 

27 due to this belief, this highly respected and maintaining http://www.writemypaper4me.org/ land is their one reason to exist eas 128