Service
Print Friendly, PDF & Email

Din produktion i trygga händer

PTE Conveyor™ tillhandahålla tjänster, support, verktyg och reservdelar för att skydda din investering och garantera total effektivitet genom hela utrustningens livslängd.

När du arbetar med oss kan du välja från ett urval av serviceavtal:

 • Besiktning
  Vi erbjuder besiktning av anläggning, analys av driftförhållande, rekommenderar servicenivå och serviceplan för förebyggande underhåll och håller i kundutbildningar.
 • Förebyggande underhåll
  Sker normalt 1 ggr/år.
  Allmän genomgång av alla delar samt en specifik besiktning av glidlist, kedja och slit detaljer i drivenhet. Ett protokoll upprättas med förslag på åtgärder.
 • Support
  Ständiga förbättringar på produkterna sker och vi tillhandahåller support så länge kunden önskar.
 Vi erbjuder förutom tillförlitlighet och tillgänglighet snabba leveranser av våra reservdelar.

Tryggare transport med serviceavtal

Våra transportörer har mycket god livslängd och kan klara långa perioder utan någon egentlig service. Men naturligtvis påverkas systemet av miljö och belastning. Självklart blir allt ännu bättre med regelbunden och planerad service. Det gör också att produktionstryggheten ökar, hela systemet håller längre och blir säkrare. Vi erbjuder därför våra kunder att teckna ett serviceavtal. Service intervallen bestäms specifikt för varje installation i samråd med kunden. Med ett serviceavtal kan underhållet skötas under ett planerat produktionsstopp och du förebygger oplanerade avbrott i produktionen. Vi kan också planera servicen i god tid och ge bättre service. Produktionstryggheten ökar. Kontakta oss med en förfrågan och vänligen nämn att det gäller ett serviceavtal.