Vertikal transportör
Print Friendly, PDF & Email

Vertikal transportör är användbart vid t.ex. produktion på olika våningsplan eller om man snabbt vill komma upp i höjd för att kunna passera under. Vi erbjuder olika typer av vertikal transport. Vertikal transport med medbringar kedja, där produkten med hjälp av en klack, hantera produkter upp till 90° lutning.