Vertikal transport med borste
Print Friendly, PDF & Email

Vertikal transport med borste som överliggare är en bra och billig lösning när man har lättare produkter som ska förflyttas i brant lutning. Fungerar på så sätt att produkten trycks med borsten mot en friktionskedja och på så sätt följer med i önskad lutning.