• Välkommen till PTE Conveyor - din leverantör av transportörer för industriautomation
  • Våra transportörlösningar används inom flera olika branscher, av företag världen över
  • Vi erbjuder mångårig branscherfarenhet kombinerat med högkvalitativa komponenter
  • Vi tillhandahåller support, verktyg och reservdelar för att uppnå full effektivitet genom hela utrustningens livslängd
  • Palettsystem - Lämpar sig väl för manuell eller automatisk montering samt testsystem inom fordons och... More →
  • FK Heavy duty - Lämplig för tyngre produkter och paletthantering tack vare sin förhöjda kapacitet. We are here you the... More →
  • Spiral Conveyor - Spiral Conveyor är en mycket flexibel och kompakt transportör för vertikala förflyttningar och/eller... More →

Välkommen till PTE Conveyor

Experter på transportörsystem

PTE Conveyor™ är specialiserade inom industriautomation och tillsammans med våra kunder löser vi applikationer inom avancerad materialhantering. Vi erbjuder ett mycket flexibelt och utrymmessnålt transportsystem för horisontella och vertikala förflyttningar i olika branscher. Vi har färdiga och beprövade lösningar till de flesta typer av produkter.

Förutom beprövad konstruktion och hög produktkvalitet är det breda utbudet av flexibla komponenter både utbytbara och kan återanvändas. Systemen är dessutom kompatibla med existerande system.

PTE Conveyors omfattande erfarenhet, produkttillgänglighet och korta ledtider garanterar säkra och smarta lösningar.